FUNDACJA AIDEN

FUNDACJA AIDEN

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja KATOWICE, śląskie

Fundacja Aiden powstała, by pomagać i wspierać. Pozyskujemy fundusze na to, by życie stało się łatwiejsze. Zawsze jesteśmy gotowi do działania.
Naszą misją jest niesienie pomocy osobom tym najbardziej potrzebującym, aby choć przez chwilę mogli zapomnieć o przeszłości. Nie tylko finansujemy koszty leczenia, czy operacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, ale oferujemy wsparcie duchowe, które staje się cegiełką do budowania wiary w lepsze jutro.

Nasze główne cele to:
- leczenie specjalistyczne, zakup sprzętu medycznego i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
- rehabilitacja stacjonarna;
- pomoc najuboższym;
- organizacja wolontariatu;
- działalność edukacyjna, szkoleniowa i oświatowa;
- działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;
- przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży;
- działalność na rzecz osób starszych;
- wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych;

Wpłaty

Ładuję...