Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartości, którymi się kierujemy to:

Zaangażowanie,
innowacyjność,
doświadczenie,
profesjonalizm,
otwartość,
odpowiedzialność.