Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich zajmuje się wspieraniem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Popularyzowaniem idei Domu Artystów Weteranów, wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem artystów. Fundacja wspiera też osoby niepełnosprawne.