Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich zajmuje się wspieraniem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Polularyzowaniem idei Domu Artystów Weteranów, wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem astystów. Fudnacja wspiera też osoby niepełnosprawne.