Fundacja AUDEMUS AUDIRE

Fundacja AUDEMUS AUDIRE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Józefosław, mazowieckie

Fundacja AUDEMUS AUDIRE postawiła sobie za cel pomoc osobom z niedosłuchem różnego stopnia.

Angażujemy się w przesiewowe badania słuchu w szkołach, ponieważ wiemy jakie trudności spotykają dzieci kiedy ich słuch nie jest taki, jak powinien.

Wspieramy dzieci i osoby szczególnie uzdolnione, niemogące realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Udzielamy pomocy, w zakresie zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych. Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków i środków medycznych.

Wpłaty

Ładuję...