Fundacja Avalon

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Avalon jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych na terenie całego kraju.

Pomagamy osobom, którym zrządzenie losu, choroba lub nieszczęśliwy wypadek utrudniły możliwość realizacji swoich planów i marzeń. Osobom, które mimo trudności i ograniczeń nadal chcą żyć aktywnie i uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Wierzymy, że osoba z niepełnosprawnością może być samodzielna i aktywna w każdej sferze swojego życia. Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnością.

Wspieramy poprzez rehabilitację, umożliwiamy dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją, z realizacją indywidualnych celów i pasji. Dajemy możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie, edukujemy w zakresie seksualności i rodzicielstwa. 

W wyniku wojny w Ukrainie, uruchomiliśmy także Centrum Pomocy Uchodźcom z niepełnosprawnościami, w ramach którego umożliwiamy uchodźcom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym zbieranie środków od darczyńców w ramach tzw. subkont, skorzystanie z bezpłatnej rehabilitacji w ramach Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active oraz wsparcie dla polskich i ukraińskich organizacji w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego i innego wyposażenia niezbędnego dla osób z niepełnosprawnościami.

W szczególności Fundacja pomaga w wyposażeniu w niezbędny sprzęt i materiały przejść granicznych między Polska a Ukrainą oraz funkcjonujących w Polsce tzw. punktów recepcyjnych.

Dołącz do nas!
www.fundacjaavalon.pl

Wpłaty

Ładuję...