Fundacja Awans

Fundacja Awans

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bilcza, świętokrzyskie

Fundacja AWANS prowadzi działalność od dnia 05.02.2020 r. Wśród celów statutowych organizacji znajduje się działalność edukacyjna w tym działalność w zakresie:
- nauki,
- szkolnictwa zawodowego,
- oświaty i wychowania,
- kultury,
- sportu,
- ochrony środowiska.


Głównym celem działalności fundacji jest wspieranie młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, która uczy się, bądź zamierza podjąć naukę na terenie Polski.


Dzięki wsparciu Fundacji mogą oni spełniać swoje marzenia o zdobyciu cennych kwalifikacji a w konsekwencji znalezieniu dobrze płatnej pracy.

Wpłaty

Ładuję...