Fundacja Bezpieczna Przystań

Fundacja Bezpieczna Przystań

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Bezpieczna Przystań ma swoją siedzibę w m. Marcinkowice koło Oławy. Została założona w roku 2006. Posiada osobowość prawną o numerze KRS: 0000267078, od 2015 r. oraz status Organizacji Pożytku Publicznego. Od 01 stycznia 2016 r. prowadzi także Hospicjum Domowe „Bezpieczna Przystań” zarejestrowane jako podmiot leczniczy w rejestrze Wojewody Dolnośląskiego.

Hospicjum dla Dzieci „Bezpieczna Przystań” zostało powołane w 2015 roku i jest jednym z dwóch domowych hospicjum dla dzieci na Dolnym Śląsku. Powstało z potrzeby serca, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Każda z osób zaangażowanych w hospicjum spotkała na swojej drodze dzieci, którym przyszło zmagać się z chorobą. Niestety nie wszystkie historie, które było nam dane poznać, kończyły się szczęśliwym powrotem dzieci do domu, by mogło cieszyć się dzieciństwem, które podczas leczenia zostało im odebrane.

Wpłaty

Ładuję...