Fundacja BUGEI

Fundacja BUGEI

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Działamy i pomagamy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie i umysłowo), a także dzieci z obszaru patologii społecznych.

Przygotowujemy osoby niepełnosprawne do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałamy ich izolacji społecznej.

Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej oraz sportowej.

Upowszechniamy kulturę fizyczną i japońskie sztuki walki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także osób niepełnosprawnych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji.

Wspieramy rozwój szkół, organizacji i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z obszaru patologii społecznych, a także rozwoju sportu i rekreacji ruchowej.

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka prowadzimy cykl warsztatów „…nie wierzę, że mogę i potrafię…” przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych patologią z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

W ramach Ośrodka BUDOTERAPII realizujemy zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla uczniów szkół o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące program autorski BUDOTERAPII, stworzony przez Prezes Zarządu Fundacji, p. Kingę Jędrych.

W ramach Ośrodka Japońskich Sztuk Walki, posiadającego licencję klubową Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, prowadzimy treningi karate, w tym doskonalące dla adeptów Karate Tradycyjnego.

 

Pomogli

Ładuję...