Fundacja DAR SERC

Fundacja DAR SERC

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Tomaszów Mazowiecki, łódzkie

- Organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i koncertów charytatywnych celem pozyskania funduszy dla osób dotkniętych nieuleczalną lub przewlekłą chorobą. Uzyskane kwoty przekazywane są rodzinom po przedłożeniu stosownych dokumentów 

- Współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami lokalnymi oraz współudział w organizowaniu imprez charytatywnych i kulturalnych. Na bieżąco prowadzone jest doradztwo organizacyjno-prawne.

- Pozyskiwanie artykułów pierwszej potrzeby dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

- Współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi ukierunkowana na pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych niedostatkiem. Objęcie szczególną opieką dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego u których stwierdzono lekkie lub znaczne upośledzenie psychofizyczne 

Pomogli

Ładuję...