Fundacja Dawida

Fundacja Dawida

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Działalność Pro Społeczna:

1.Edukacja rozwój osobisty, rozwój społeczny, rozwój gospodarczy, rozwój na
wszystkich płaszczyznach, szkolenia kursy warsztaty.
2. Propagowanie kultury i sztuki.
3. Przedsiębiorczość, krzewienie postaw przedsiębiorczości itp. 
4. Walka z biedą oraz dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.