Fundacja dla CHATKI

Fundacja dla CHATKI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Nowy Targ, małopolskie

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nowym Targu (PSONI), zarejestrowanym w KRS pod numerem: 0000072049, którego celem działania jest, według art. 4 Statutu PSONI:

„Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.”

Wpłaty

Ładuję...