Fundacja Dobrego Dnia

Fundacja Dobrego Dnia
11 Stałych Pomagaczy
Judyta Kruszynska
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Dobrego Dnia otacza specjalistycznym wsparciem terapeutycznym niskofunkcjonujące, niezdolne do samodzielnej egzystencji dorosłe osoby z diagnozą autyzmu i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Poprzez zróżnicowane oddziaływania dążymy do poprawy funkcjonowania Podopiecznych w sferze osobistej (samoobsługa, samodzielność) i społecznej (relacje z innymi, funkcjonowanie w środowisku domowym, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, ośrodkach, przestrzeni publicznej) i zwiększenia ich szans na uczestnictwo w życiu społecznym, podniesienie komfortu życia i przezwyciężanie trudności wynikających z diagnozy. Ustawiczne wspieranie w rozwoju daje efekty. Wierzymy, że bez względu na wiek, stan zdrowia i diagnozę każdy może się uczyć, jak być bardziej samodzielnym! 

Zajęcia realizowane w Fundacji Dobrego Dnia pomagają m.in.: komunikować się z otoczeniem - osobom niemówiącym; kształtować poprawne relacje międzyludzkie - osobom mającym trudność z odczytywaniem własnych i cudzych emocji oraz rozumieniem zasad interakcji społecznych; pracować nad zachowaniem i uczyć się zachowań akceptowalnych społecznie - osobom, które angażują się w zachowania trudne i/lub zagrażające; uczyć się samoobsługi i samodzielności - osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałego intensywnego wsparcia w codziennej egzystencji. 

Zajęcia, które prowadzimy w lokalu przy ul. Międzyborskiej 60/62, poprzez poprawę funkcjonowania naszych Podopiecznych - wpływają także istotnie na obniżenie napięcia i przeciwdziałanie wypaleniu opiekuńczemu u ich Bliskich - świadczących im codzienną wierną opiekę.

Wpłaty

Ładuję...

11 Stałych Pomagaczy
Judyta Kruszynska
100 zł miesięcznie