Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Fundacja zapewnia rehabilitację około 260 osobom dziennie, ale każda z nich traktowana jest indywidualnie. Fundacja działa nieprzerwanie od 1991 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby każda niepełnosprawna osoba, która trafia do nas, została objęta opieką we wszystkich sferach życia. Prowadzimy rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Działamy w dwóch budynkach. Pierwszy to Ośrodek Wczesnej Interwencji gdzie rehabilitowane są dzieci od pierwszych dni życia. Zapewniamy opiekę lekarzy - również stomatologów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagoga i terapeutów SI, ale również pracownika socjalnego i prawnika. Codziennie rehabilitowanych jest w ośrodku ok. 115 dzieci.  Drugi budynek to Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych, gdzie prowadzony jest Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 osób, Zakład Aktywności Zawodowej gdzie zatrudnionych jest 58 osób niepełnosprawnych oraz Świetlicę terapeutyczną dla 20 osób. W ramach ZAZ prowadzona jest również Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych ”Biały Kruk” – gdzie można podziwiać i kupić pracę podopiecznych Fundacji. 

                                                                      Zapraszamy!

                                                     www.fundacja-dom.opole.pl