Fundacja Dominikana w Polsce

Fundacja Dominikana w Polsce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Dominikana w Polsce została utworzona jako instytucja non profit, na postawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach. Ma za cel przyczynić się do promowania polsko-europejskiej współpracy międzynarodowej z Dominikaną i do stałego rozwoju stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych oraz kulturalnych pomiędzy Polską i Dominikaną, promowanie integracji i ochrony Dominikanów zamieszkałych w Polsce, a także uzyskanie lub odzyskanie stabilności ekonomicznej ubogich społeczności w Dominikanie.

Fundacja Dominikana w Polsce szybko opracowuje i realizuje programy oraz projekty rozwojowe dla Polski i Dominikany w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (ODS) ustanowione przez ONZ, podejmuje także pierwsze kroki, które pozwolą na to, że Polska i Dominikana będą dwoma krajami, w których nikt nie jest wykluczony z korzyści rozwojowych.