Fundacja Drugie Życie

Fundacja Drugie Życie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żarki letnisko, śląskie

Fundacja Drugie Życie przede wszystkim ma na celu dobro dziecka, oraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, by je w nim utrwalać. Stworzyć odpowiednie warunki mieszkaniowe, czy warunki do prawidłowego rozwoju psychicznego, czy fizycznego, oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia wychowanka to wszystko podstawy, ale tym dzieciom należy się znacznie więcej, ponieważ rany psychiczne leczą się dłużej niż rany fizyczne. Podstawy są ogromnie ważne, ale my chcemy wybudować na nich drugie lepsze życie. Na ten moment fundacja jest po ustaleniach z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Pismem z dnia 7.12.2020 r. zostaliśmy poinformowani, że starosta Powiatu Myszkowskiego wyraził zgodę na prowadzenie przez Fundację Drugie Życie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Fundacja obecnie czyni starania, by uzyskać zgodę Wojewody Śląskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. W tym celu podpisała umowę najmu lokalu i prowadzone są pracę remontowo- budowlane w celu usunięcia barier architektonicznych, by dostosować lokal do wymagań stawianym ww. placówkom.