FUNDACJA FORANI

FUNDACJA FORANI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misja Fundacji Forani:

Fundacja Forani pomaga osobom po wypadkach, dzieciom i ich bliskim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Realizujemy strategię pomocy w obszarze: leczenia, rehabilitacji, wsparcia psychicznego, finansowego, prawnego, świadczeń społecznych, aktywizacji zawodowej oraz pomocy rzeczowej. Prowadzimy zbiórki na rzecz naszych podopiecznych.

W naszej pomocy kierujemy się 3 podstawowymi zasadami: indywidualnie, konkretnie i mądrze.

Celem działań Fundacji Forani jest niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Fundacja podejmuje następujące działania poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

- Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- Pomoc w zakresie rehabilitacji fizycznej, finansowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;

- Organizowanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- Prowadzenie infolinii;

- Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w tym akcji społecznych i edukacyjnych z zakresie ochrony i promocji zdrowia;

- Produkcja filmów i programów edukacyjnych i informacyjnych;

- Udział, organizowanie lub wspieranie: konkursów, wystaw, festiwali, koncertów, akcji    artystycznych, targów i aukcji sztuki;

- Opracowywanie upowszechnianie i wydawanie materiałów dydaktycznych,  informacyjnych,  promocyjnych oraz wydawnictw;                                                               

- Prowadzenie pomocy społecznej;

- Prowadzenie działalności charytatywnej;

- Wspieranie i inicjowanie wolontariatu.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.                                                                                                                                                                                                           

Wpłaty

Ładuję...