Fundacja Godnie Żyć

Fundacja Godnie Żyć

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Godnie Żyć od czasu powstania w 2014 r., prowadzi działania społeczne na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym (w tym współuczestnictwo w organizacji i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu Miss po 50-tce, aktywizującego przez 11 miesięcy kobiety po 50-tym roku życia w 2014 r. oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej ze środków własnych, działań charytatywnych lub pochodzących ze zbiorek publicznych, zbiórek ogłaszanych na FB Fundacji w tym pomoc bezdomnym z okolic Dworca Wschodniego w Warszawie) oraz projekty kulturalne wspierające polskich artystów.

Od kilku lat prowadzone są działania na rzecz projektu utworzenia Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jako uzupełnienie pomocy społecznej świadczonej przez powołane do tego instytucje. W ramach tych działań przeprowadzono w październiku 2018 r. serię wystaw ulicznych obrazów olejnych autorstwa

Katarzyny Czajka z cyklu „Cienka nić”, których celem było zwrócenie uwagi odbiorców na

cienką granicę dzielącą sukces od upadku oraz jak łatwo wszystko stracić i znaleźć się na marginesie.

Wszystkie obecne działania skierowane są na realizację projektu Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca I zwrócenie uwagi na problem braku empatii dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Wpłaty

Ładuję...