Fundacja GOPR

Fundacja GOPR
7 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Alpinista
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Zakopane, małopolskie

RATOWNICY GOPR POŚWIĘCAJĄ SWÓJ PRYWATNY CZAS NA SZKOLENIA, AKCJE RATUNKOWE I WSPÓŁFINANSUJĄ SPRZĘT, BY BYĆ GOTOWYM NA KAŻDE WEZWANIE.


ZBIERAMY ŚRODKI NA SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I SZKOLENIA, ABY JESZCZE SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ POMAGAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY TAK JAK MY KOCHAJĄ GÓRY. LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE!

UWAGA !!!

Każdy darczyńca przekazujący od 100 pln otrzyma "cegiełkę" Kalendarz GOPR na 2021 rok

wysyłka kalendarzy najpóźniej od 8/01/2021

Adres do wysyłki prosimy przesłać na: fundacja@gopr.pl

Nasza misja - Wspieranie: 

-rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

-napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- pomoc Ratownikom w trudnych sytuacjach życiowych

7 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Alpinista
20 zł miesięcznie