Fundacja GOPR

Fundacja GOPR

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Zakopane, małopolskie

RATOWNICY GOPR CZĘSTO POŚWIĘCAJĄ SWÓJ PRYWATNY CZAS NA SZKOLENIA, AKCJE RATUNKOWE I WSPÓŁFINANSUJĄ SPRZĘT, BY BYĆ GOTOWYM NA KAŻDE NASZE WEZWANIE.


ZBIERAMY ŚRODKI NA SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I SZKOLENIA, ABY JESZCZE SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ POMAGAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY TAK JAK MY KOCHAJĄ GÓRY. LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE!

Nasza misja - Wspieranie: 

-rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

-napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

-uczestnictwa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz poza jego granicami

-badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pomogli

Ładuję...