Fundacja GOPR

10 Stałych Pomagaczy
Tomasz Nisztuk
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zakopane, małopolskie

                                             

                                                   NIE PRZESTAJEMY POMAGAĆ !!

Ratownicy górscy GOPR od 1952 r. niosą pomoc ludziom, którzy potrzebują jej w górach – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody. Dlatego misją Fundacji GOPR jest zgodnie z naszym statutem, wspomaganie działalność GOPR poprzez:


* rozwoj techniczny oraz doskonalenie szkoleniowe ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
* rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
* naprawę lub modernizację sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
* działalność prewencyjną w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowaną przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
* uczestnictwo Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz poza jego granicami;
* badania naukowe oraz rozwoju technologiczny w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

I TY możesz zostać ratownikiem górskim prosto z swojego fotela,
i TY możesz ratować !

Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza kwota służy działalności statutowej Fundacji i poprawie bezpieczeństwa pracy ratowników GOPR.

Drodzy DARCZYŃCY !!

Serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie, hojność i WASZE wielkie serca !

Jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc !!!!

                                                                                        DO ZOBACZENIA W GÓRACH !!

                                                                                                     FUNDACJA GOPR 

Dowiedz się więcej na www.fundacjagopr.pl.

Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). 

10 Stałych Pomagaczy
Tomasz Nisztuk
10 zł miesięcznie