Fundacja GOPR

11 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zakopane, małopolskie

                                             

                                                   NIE PRZESTAJEMY POMAGAĆ !!

Ratownicy górscy GOPR od 1952 r. niosą pomoc ludziom, którzy potrzebują jej w górach – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody. Dlatego misją Fundacji GOPR jest zgodnie z naszym statutem, wspomaganie działalność GOPR poprzez:


* rozwoj techniczny oraz doskonalenie szkoleniowe ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
* rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
* naprawę lub modernizację sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
* działalność prewencyjną w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowaną przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
* uczestnictwo Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz poza jego granicami;
* badania naukowe oraz rozwoju technologiczny w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

I TY możesz zostać ratownikiem górskim prosto z swojego fotela,
i TY możesz ratować !

Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza kwota służy działalności statutowej Fundacji i poprawie bezpieczeństwa pracy ratowników GOPR.

Drodzy DARCZYŃCY !!

Serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie, hojność i WASZE wielkie serca !

Jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc !!!!

                                                                                        DO ZOBACZENIA W GÓRACH !!

                                                                                                     FUNDACJA GOPR 

Dowiedz się więcej na www.fundacjagopr.pl.

Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). 

11 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie