Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej.

Misją Fundacji Grupy PKP jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

W celu realizacji swojej misji Fundacja Grupy PKP wyznaczyła sześć obszarów, w których prowadzi różnego rodzaju projekty:

- bezpieczna kolej,
- pomoc w realizacji innowacyjnych projektów na kolei,
- pielęgnowanie tradycji kolejowej i udzielanie wsparcia stowarzyszeniom działającym na rzecz kolei,
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ekologii,
- zmiana postaw wobec środowiska naturalnego,
- wolontariat pracowniczy.

 
Fundacja Grupy PKP wspiera:

- placówki edukacyjne, ośrodki szkoleniowe,
- placówki pomocowe, w tym medyczne,
- ośrodki kulturalne i naukowe,
- organizacje pozarządowe,
- osoby prywatne.


Wybrane działania w liczbach:

5 000 – dzieci przeszkolonych w ramach programu „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”;

347 – seniorów, którzy wzięli udział w szkoleniach komputerowych;

257 – litrów krwi zebranych w akcjach krwiodawczych;

1 200 – osób, które wzięły udział w wycieczkach po dworcach kolejowych;

40 – zorganizowanych zbiórek finansowych dla potrzebujących;

300 – komputerów przekazanych do placówek edukacyjnych i medycznych;

26 000 – litrów wody źródlanej przekazanych placówkom medycznym w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 podczas akcji #WdzięczniMedykom;

> 5 000 000 zł – przekazane placówkom medycznym w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19;

171 – wolontariuszy zarejestrowanych w bazie Fundacji Grupy PKP.

Zapraszamy na oficjalną stronę: fundacjapkp.pl.

Wpłaty

Ładuję...