Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

typ Szpital

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Naszą rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Fundacja związana jest z Instytutem
Matki i Dziecka, bezpośrednio go wspierając. Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz profilaktyki zdrowia. Zadaniem, jakie stawiamy przed sobą, jest również pozyskiwanie środków na zakup sprzętu medycznego, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług.

Wpłaty

Ładuję...