Fundacja Inkluzja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja 32-050 Skawina, małopolskie

ZBIERAMY NA NOWĄ SZKOŁĘ INTEGRACYJNĄ - INKLUZYJNĄ! 

Nowa Szkoła w Krakowie będzie kontynuacją i rozwojem dorobku istniejącej od 2017 roku szkoły podstawowej, której główną ideą jest edukacja włączająca. Chcemy tworzyć takie warunki do rozwoju, aby zostały zachowane zasady indywidualizacji pracy z dziećmi
i spełniać ich potrzeby rozwojowe. 

Środowisko inkluzyjne jest pełne akceptacji, szacunku i życzliwej współpracy pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi, a dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (lub sprzężoną). Taki sposób pracy znacznie zwiększa szanse dzieci z niepełnosprawnością na bogaty rozwój, zawieranie przyjaźni, podnosi wiarę we własne siły i daje możliwość godnego i w miarę samodzielnego dorosłości. 

Rozbudowując szkołę stwarzamy miejsce, które uratuje niejedną przyszłość dziecka, w szczególności dziecka z trudnościami rozwojowymi. 

Prosimy o każdą pomoc, każdą wpłatę! Twoja złotówka ma bezpośredni wpływ na przyszłość naszych uczniów!

Czego potrzebujemy?
- wyposażenia sali lekcyjnych
- wyposażenia szatni
- Sali Doświadczania Świata wraz z osprzętem
- wyposażenia sali fizjoterapeutycznej 
- wyposażenia kącików zainteresowań 
- wyposażenia sali informatycznej: komputerów, dużych ekranów/dużych monitorów, tablicy multimedialnej
- drukarki
- wyposażenia łazienek
- pomocy dydaktycznych
- dywanów 
- innych elementów wyposażenia szkoły 

Informacje o nas: 

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca została powołana w 2013 roku w celu prowadzenia działań w obszarach terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami
w środowisku pełnosprawnych rówieśników.
Beneficjentami Fundacji INKLUZJA są dzieci i młodzież od 1 roku życia do 16 lat. 

Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji i na współpracę w obszarach, które są ważne dla lokalnych społeczności oraz wywołują pozytywne zmiany w postrzeganiu praw i potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Organizujemy i prowadzimy szkolenia i warsztaty dla kadry specjalistycznej oraz rodziców i opiekunów. 

Wyszukujemy metody pracy, które umożliwiają realizację założeń edukacji włączającej. Stworzyliśmy własną, nowatorską metodę terapii dzieci z deficytami rozwojowymi, opartą o wybrane elementy terapii behawioralnej. 

Misją Fundacji jest możliwie jak najszersze propagowanie idei edukacji włączającej, a przez to poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową, w tym z Zespołem Downa.


Obecnie w Skawinie funkcjonują następujące placówki, które prowadzi Fundacja INKLUZJA:

- Integracyjny Klub Malucha „Parkowe Skrzaciki”
- Niepubliczne Przedszkole „Parkowe Skrzaty”
- Niepubliczne Przedszkole „ZIPI INKLUZJA” 
- Społeczna Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA”


Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami tych placówek na naszej stronie internetowej.

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca informuje, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zarabia i nie jest ukierunkowana na zysk. W związku z tym wszelkie darowizny przeznaczone są tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych. Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji.

Wpłaty

Ładuję...