Fundacja In_Spire

Fundacja In_Spire

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja zgodnie ze swoimi celami statutowymi koncentruje się na przezwyciężaniu wśród ludzi i firm ich własnych ograniczeń.

Naszym celem jest zwiększenie sprawczości, samostanowienia, wspieranie talentów, pokazanie możliwości, które samodzielnie można odkryć i z nich skorzystać. Chcemy pomagać ludziom, ale i organizacjom - bo te obie płaszczyzny potrzebne są do zrównoważonego rozwoju.