Fundacja Jaćwież

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Suwałki, podlaskie

Fundacja Jaćwież jest młodą organizacją, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku 2 stycznia 2019 r. Powstała między innymi w celu wspierania i rozwoju kultury, oświaty, wychowania i sportu oraz inicjowania różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz aktywizacji środowiska dzieci, młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.