Fundacja Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych ,,Jesteśmy z Tobą"

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Krośnice, dolnośląskie

Praca naszej Fundacji to przede wszystkim misja.  Niesiemy pomoc przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największej sprawności i niezależności, a także poprawie jakości ich życia.  Staramy się zapewnić seniorom troskliwą i profesjonalną całodobową opiekę medyczną. Udzielamy podopiecznym i ich rodzinom fachowych porad potrzebnych do radzenia sobie z problemem niepełnosprawności. Finansujemy niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, a także przedmioty pierwszej potrzeby w czasie choroby.

Fundacja działa przy Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krośnicach

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie