Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"
1 Stały Pomagacz
Łukasz W
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

W 1997 roku Jolanta Kwaśniewska, ówczesna Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, powołała do życia Fundację „Porozumienie Bez Barier",  która nieprzerwanie do dziś dnia doskonali formy i jakość udzielanej pomocy. 

Od początku istnienia, nasza Fundacja angażowała się w działania mające na celu poprawę opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Wspieraliśmy inicjatywy środowisk  medycznych oraz grup pacjentów i ich rodzin. W 2005 roku, oddaliśmy do użytku, wybudowaną od fundamentów Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla dzieci z Gdańska i całego Pomorza.

Stworzyliśmy Europejskie Standardy w Opiece nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową oraz  Platformę Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Obok osób indywidualnych wspieraliśmy szpi­tale, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzy­szenia, fundacje oraz placówki opiekuńczo­-wychowawcze.  Nasza fundacja jest pomysłodawcą i realizatorem różnorodnych i wyjątkowo udanych wielkich  kampanii prozdrowotnych (rak piersi, rak szyjki macicy, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Programem ,,Motylkowych szpitali’’ zmieniliśmy  w kolorowy, bajkowy świat szaro-białą rzeczywistość przeszło 600 szpitali dziecięcych. Przez wiele lat zajmowaliśmy się również problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W ramach programu ,,Biała Wstążka’’ nagradzaliśmy mężczyzn, którzy wspie­rają kobiety dotknięte przemocą.

Przy Fundacji działał także ,,Fundusz Pomocy Młodym Talentom’’ Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich służący wsparciem stypendialnym zdolnym uczniom, będącym często w trudnej sytuacji życiowej.

Jolanta Kwaśniewska jest współzałożycielką Kongresu Kobiet. Pełni również funkcję honorowej przewodniczącej polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także szkolenia wizerunkowe patronując Stowarzyszeniu Dress for Success Poland.

Obecnie od już prawie 10 lat, realizujemy program ,,Oswajanie Starości’’. Uświadamiamy, że do starości trzeba się przygotować. Zależy nam na odczarowaniu słowa starość, jego pejoratywnego znaczenia. Stary człowiek nie musi czuć się ani wykluczony, ani nieprzydatny. I nie może być dyskryminowany z powodu wieku. Docelowo chcemy stworzyć Centrum Dialogu Międzypokoleniowego, czyli miejsce gdzie starsi i młodzi będą mogli się spotkać, wspierać, dyskutować, uczyć od siebie.

POMOC DLA UKRAINY

24 lutego 2022 roku zmienił całą naszą fundacyjną rzeczywistość.  Już w połowie marca niewielkie warszawskie biuro  zmieniło się w międzynarodowe centrum operacyjne, w którym zatrudniliśmy 35 ukraińskojęzycznych liderek, wybranych spośród potrzebujących pilnie pomocy uchodźczyń wojennych. Wraz z zespołem polskich koordynatorów rozpoczęła się praca w terenie, w miejscach tymczasowego pobytu uchodźców. Wdrożyliśmy i realizujemy po dziś dzień Projekt Relokacja, który polega na pomocy w opuszczeniu przez przybyłych do Polski Ukraińców tymczasowych miejsc pobytu, takich jak hale, hangary czy dworce i znalezieniu im bezpiecznego schronienia w krajach Unii Europejskiej i całego świata. Wspólnymi siłami, wraz z Global Empowerment Mission relokowaliśmy blisko 40 000 osób do 48 krajów, dając im tym samym szansę na lepsze jutro. Skala tego zjawiska, nie byłaby tak ogromna, gdyby nie sztab oddanych sprawie wolontariuszy, darczyńców i specjalistów z różnych dziedzin.

Równolegle, dzięki wsparciu niezastąpionych Darczyńców i ludzi dobrej woli, świadczymy pomoc humanitarną rozdając kosmetyki, środki higieniczne, artykuły pierwszej potrzeby bezpośrednio najbardziej potrzebującym i przebywającym w punktach tymczasowego pobytu dla uchodźców wojennych. 

Początek 2023 roku był i jest nadal bardzo intensywny. Przekazaliśmy Straży Pożarnej z Ukrainy, pierwsze cztery Ambaulanse, które już wypełniają swoją misję na frontach. Udało się! Tylko dzięki prywatnym darczyńcom o wielkich sercach.


Dziękujemy za wszystkie wpłaty. 
Cieszymy się, że obserwując – a często też aktywnie uczestnicząc w realizacji podejmowanych przez nas działań przekonaliście się, że działamy skutecznie, z pasją i zaangażowaniem.
Bądźcie z nami, tak długo jak będzie to konieczne!
Jolanta Kwaśniewska
Prezeska Fundacji „Porozumienie Bez Barier”

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Łukasz W
20 zł miesięcznie