Fundacja "In Gremio Pro Ftuturo" im. Św. Rafała Kalinowskiego

Fundacja "In Gremio Pro Ftuturo" im. Św. Rafała Kalinowskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Trzebinia, śląskie

Celem Fundacji jest działalność charytatywna, społeczna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu,
2. pomoc (psychologiczną) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
4. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
5. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
6. zajęcia rehabilitacyjne,
7. prowadzenie działalności edukacyjnej,
8. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

 

Wpłaty

Ładuję...