Fundacja Kamili Skolimowskiej

Fundacja Kamili Skolimowskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Kamili Skolimowskiej powstała w grudniu 2010 roku i jej celem jest pielęgnowanie pamięci o naszej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej, pomoc sportowcom w ich powrocie do sportu oraz propagowanie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
 
Inicjujemy i wspieramy wszelkie inicjatywy służące rozwojowi sportu, w szczególności lekkoatletyki.
 
Propagujemy i wspieramy programy profilaktycznej ochrony zdrowia oraz  programy nowoczesnej rehabilitacji, w szczególności wśród sportowców.
 
Propagujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii w profilaktyce ochrony zdrowia, w szczególności dotyczącej sportowców.
 
Rozwijamy i umacnianiami postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 
Prowadzimy licytację wszelkich podarowanych Fundacji przedmiotów, w każdej formie przewidzianej prawem.
 
Zbieramy fundusze na leczenie i rehabilitację sportowców oraz organizujemy imprezy sportowe.
 
Przez trzy lata zdołaliśmy pomóc już 70 sportowcom. Były wśród nich znane osoby, takie jak Agata Wróbel (podnoszenie ciężarów), Nadia Kostiuczyk (badminton), czy Artur Noga (lekkoatletyka), ale i mniej znani sportowcy, którym na początku kariery plany pokrzyżowała kontuzja.