Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych KEJA

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych KEJA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Działamy na rzecz rozwoju sportu i turystyki w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabo widzących.
 
Podejmujemy i rozwijamy inicjatywy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze oraz dotyczące kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 
Organizujemy czynny wypoczynek w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych.
 
Rozpowszechniamy w środowisku osób niepełnosprawnych sport, turystykę oraz rekreację, przede wszystkim żeglarstwo.
 
Rozwijamy wiedzę teoretyczna (warsztaty żeglarskie) i praktyczną (pływanie na jachtach pełnomorskich), związaną z żeglowaniem.

Prowadzimy integrację i aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
 
Promujemy zdolności adaptacyjne i przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych.

Chcemy budować społeczeństwo otwarte i oparte na wiedzy, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych.

Wspieramy działalność społeczną na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Dążymy do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.