Fundacja Kocham Jaśka

Fundacja Kocham Jaśka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ełk, warmińsko-mazurskie

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, szczególnie dzieciom z uszkodzonym obwodowym układem nerwowym oraz wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i  dorosłych, a także  zapobieganie marginalizacji osób o mniejszych szansach rozwojowych, w tym szeroko rozumiana pomoc społeczna oraz niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
 


Działania, które podejmuje fundacja to w szczególności udostępnianie i obsługę subkont, dających możliwość zbierania środków finansowych na terapie, leczenie, wyjazdy i turnusy rehabilitacyjne.


Prowadzimy działalność informacyjną dla rodziców o prawach i przywilejach przysługujących osobom niepełnosprawnym, ogólnopolskich konferencjach tematycznych, zmianach w prawodawstwie, możliwościach pozyskiwania funduszy, lokalnych wykonawcach specjalistycznych usług medycznych oraz specjalnych placówkach oświatowych.

Wpłaty

Ładuję...