Fundacja Krogulec

Fundacja Krogulec

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja warszawa, mazowieckie

Fundacja Krogulec powstała by chronic przedstawicieli gatunków fauny i flory zagrozonych wyginieciem i objetych ochrona gatunkowa ścisła. Chronimy przyrodę, zwierzęta i rosliny, dziedzictwo przyrodnicze. Zbieramy na sadzenie drzew, poniewaz w Polsce doszło do wykarczowania dużych połaci lasów i innych drzewostanow. Przywracamy zniszczone ekosystemy.