Fundacja Teatru Ludowego

Fundacja Teatru Ludowego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Naszym głównym celem jest kreowanie warunków edukacji przez sztukę oraz udział dzieci i młodzieży w tworzeniu kultury.

Poprzez te działania staramy się przeciwdziałać agresji i nietolerancji oraz uwrażliwiać młodych ludzi na problemy innych.

Dzięki spektaklom i warsztatom teatralnym oraz grupowym spotkaniom ukierunkowujemy młodzież na konfrontację z problemami uzależnień.

Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności i aktywności społecznej.

Wykorzystujemy sprzęt i pomieszczenia Teatru Ludowego. W poszczególnych przedsięwzięciach biorą udział osoby koordynujące i realizujące dany projekt.

Dzięki realizowanym przez nas projektom, dzieci mają możliwość rozwinąć swoje ukryte skrzydła. W każdym z nich tkwi bowiem ogromny potencjał, który jeśli nie zostanie w porę odkryty, może przepaść na zawsze.

 

Pomogli

Ładuję...