Fundacja Mały Dom Kultury

Fundacja Mały Dom Kultury

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Mały Dom Kultury, została powołana do życia przez grupę doświadczonych osób zajmujących się kulturą, osób, które pragną równie profesjonalnie jak do tej pory, a jednocześnie bardziej skutecznie kontynuować swoją misję.

Fundacja kieruje się zasadą, że podstawowym czynnikiem rozwoju w sektorze kultury jest edukacja oraz świadomość, zarówno w dziedzinie muzyki, filmu, literatury jak i innych gałęziach sztuki. Dotykamy i zajmujemy się sferami trudnymi, jak: muzyka awangardowa, muzyka klasyczna, kameralna, film dokumentalny, teatr eksperymentalny, i wiele, wiele innych.

Oprócz tego fundacja przybliża także projekty łatwiejsze, które w kontekście pozwalają zrozumieć i zaakceptować rzeczy z pozoru niełatwe. Warsztaty, spotkania na granicy światów i kultur, wspólne występy i przeglądy mają w sobie siłę, której nie zastąpią  klasyczna edukacja oraz popularne media.

Celami Fundacji Mały Dom Kultury są:

ochrona, promowanie, rozwój, kształtowanie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji; promowanie interesujących zjawisk kultury światowej w Polsce; rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi; wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury; popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej; promocja młodych talentów; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrona i rozwój kultury i tradycji regionalnych oraz mniejszości narodowych; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w zakresie aktywności zawodowej ludzi młodych; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.