Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Organizujemy i prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty, obozy oraz inne formy mające na celu wspieranie osób niesłyszących oraz osób słyszących w komunikowaniu się między sobą.
 
Tworzymy płaszczyzny porozumienia i działania, wspierając upowszechnianie języka migowego jako naturalnego języka osób niesłyszących między innymi poprzez świadczenie usług tłumacza języka migowego.
 
Propagujemy wdrażanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób głuchych ze słyszącymi.
 
Popularyzujemy idee osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym.

Prowadzimy działalność wydawniczą, badawczą, naukową, edukacyjną, w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób głuchych i języka migowego, co jest bezpośrednio związane z działaniem na rzecz wyrównywania szans osób niesłyszących między innymi na rynku pracy.
 
Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w dziedzinie życia społecznego (między innymi poprzez organizację obozów sportowo-rekreacyjnych, spływów kajakowych, wycieczek turystycznych, obozów Polskiego Języka Migowego itp.), a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej i języka migowego.
 
 

Pomogli

Ładuję...