Fundacja NTM

Fundacja NTM

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Fundacja NTM została założona w celu propagowania leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu innowacyjnymi, minimalnie inwazyjnymi metodami m.in. metodą laserową. Dążymy do tego, aby umacniać i poprawiać stan zdrowia polskiego społeczeństwa. Chcemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania technologiczno-medyczne, aby sprostać zmieniającym się potrzebom pacjentów w Polsce.

Naszym celem jest pomaganie, uświadamianie i nagłaśnianie tego problemu, aby wiedza na temat leczenia była ogólnie dostępna i aby przestał on być tematem TABU.

Chcemy przeprowadzić pilotażowe badania skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod na grupie około 1000 pacjentek cierpiących na łagodne lub umiarkowane wysiłkowe nietrzymanie moczu. Badanie ma służyć ocenie stopnia nietrzymania moczu i jego wpływu na jakość życia.

Według WHO inkontynencja (nietrzymanie moczu) to przypadłość obejmująca jakikolwiek epizod niezależnego od woli wycieku moczu. Może być ono objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje. Według raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej” z 2017 roku szacuje się, że problem ten w Polsce dotyka około 2,5 mln ludzi. Głównie dotyka on osoby starsze oraz kobiety po porodach.

Więcej o nas: www.fundacjantm.pl

Chcąc dotrzeć do jak największej ilości osób borykających się z inkontynencją (NTM) jak również przez ograniczone środki naszej Fundacji będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie.