Fundacja Nutricia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

O Fundacji Nutricia

Fundacja Nutricia istnieje od 1996 r. Jej misją jest edukacja o roli żywienia na różnych etapach życia człowieka, którą realizuje poprzez projekty edukacyjne, zmiany systemowe oraz strategiczne partnerstwa w ramach 3 obszarów:

·         edukacji żywieniowej w 1000 pierwszych dni życia,

·         roli żywienia w chorobie

·         oraz zdrowego starzenia się.

Ponadto od początku swojego istnienia Fundacja Nutricia realizuje także ogólnopolski konkurs grantowy, umożliwiając prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Swoje działania Fundacja Nutricia kieruje do dzieci i rodziców, pacjentów oraz ich bliskich, przedstawicieli środowiska medycznego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na:

·         stronie Fundacji: www.fundacjanutricia.pl 

·         oraz profilu na FB.

O działalności charytatywnej Fundacji Nutricia

Działalność Fundacji Nutricia na rzecz społeczeństwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia obejmuje również wsparcie finansowe i rzeczowe wybranych organizacji pozarządowych.

W 2020 r. Fundacja Nutricia zainicjowała pierwszy w swojej historii program charytatywny i otoczyła opieką żywieniową porzucone dzieci w Polsce.  Mając na uwadze, jak kluczowy w życiu każdego dziecka jest okres 1000 pierwszych dni życia, zabezpieczamy potrzeby żywieniowe podopiecznych Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych w Polsce oraz zgodnie z naszą misją, edukujemy o roli żywienia w tym okresie.