Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA

Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Turze, pomorskie

Głównym zadaniem fundacji jest wspomaganie rozwoju dziecka.

W naszej ofercie znajdą Państwo zajęcia dla dzieci i młodzieży, w  tym:
-> Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze,
-> terapię dzieci z zaburzeniami,
-> zajęcia Original Play,
-> zajęcia integracyjno-edukacyjne,
-> zajęcia z logopedą, neurologopedą, psychologiem,
-> terapię ręki i motoryki małej,
-> organizacje planu pracy terapeutycznej z dzieckiem,

a także konsultacje i szkolenia dla rodziców/opiekunów, nauczycieli i terapeutów!

W skład zespołu Fundacji wchodzą m.in. pedagodzy, psycholodzy i terapeuci różnych specjalizacji.

NASZĄ WIZJĄ są szczęśliwi ludzie żyjący pełnią życia.

NASZĄ MISJĄ jest obdarzanie bogactwem uczuć, doświadczeń i wiedzy.

Budujemy relacje z dziećmi i dorosłymi oraz tworzymy przestrzeń do współdziałania i rozwoju.

Celem Fundacji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki różnorodnych form usprawniania i rehabilitacji oraz wspomaganie rodziców, instruktorów, trenerów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywnych form wspomagania rozwoju, a także rehabilitacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób z terenów wiejskich i środowisk defaworyzowanych, w tym również podopiecznych MOPS, GOPS, PCPR itp.