FUNDACJA NA RZECZ RODZIN DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI DYSFUNKCJAMI - OKNO

FUNDACJA NA RZECZ RODZIN DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI DYSFUNKCJAMI - OKNO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

Fundacja Na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO, powstała z myślą o rodzinach z dziećmi o różnych problemach rozwojowych. Pracujemy z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera, z ADHD, trudnościami w uczeniu się, dziećmi z zaburzeniami genetycznymi, a także tymi, których problemy emocjonalne mają podłoże sensoryczne.
Celem Fundacji jest również wspieranie terapeutów i wolontariuszy pracujących z dziećmi w domu lub placówkach oświatowych. Dla nich i dla rodziców organizujemy warsztaty wspierające ich w codziennej pracy z dziećmi.
Aktualnie pod stałą opieką Fundacji jest ok. 200 dzieci. Mamy nadzieję, że choć trochę otwieramy dla nich OKNA na świat.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Wpłaty

Ładuję...