Fundacja Oliwia

Fundacja Oliwia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja OLIWIA została powołana w Szczecinie w 2010 roku. Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, szczególnie biednym i chorym dzieciom.

Fundacja OLIWIA skupia ludzi dobrej woli chcących pomagać innym. Pragnie budować most między potrzebującymi, którzy nie zawsze potrafią sobie poradzić z problemami otaczającego ich świata, a tymi, którzy są gotowi pomagać.

Praca w Fundacji opiera się wyłącznie na zasadzie wolontariatu, nikt z pracujących w niej osób nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia. Wpłacane przez Darczyńców środki są w całości przeznaczone na pomoc potrzebującym.

Wpłaty

Ładuję...