Fundacja Otwarte Serce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Fundacja przyjęła za swoje: pomoc osobom starszym, w tym w szczególności osobom samotnym, opuszczonym i zapomnianym przez najbliższych oraz zapewnienie takim osobom komfortowego i odpowiednio dostosowanego do ich wymagań miejsca pobytu; zapewnienie osobom starszym oraz niepełnosprawnym profesjonalnej opieki, w tym między innymi opieki zdrowotnej, a także wsparcia związanego z życiem codziennym takich osób; szerokorozumianą pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz opiekunom, a także instytucjom pomagającym takim osobom; ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym do obiektów użyteczności publicznej, domostw oraz obiektów utrudniających im czynne uczestniczenie w życiu codziennym; edukację młodzieży oraz dorosłych w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska; popularyzację, rozwój i edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowia osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, w tym poprawienie wiedzy na temat niepełnosprawności; organizowanie wolontariatu oraz inicjatyw charytatywnych; ponadto szerokorozumianą edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.