Fundacja Pani Ani

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja działa od 2004r. Naszą misją jest wspieranie młodzieży i młodych dorosłych po przebytej chorobie nowotworowej (survivors) w powrocie do normalnego funkcjonowania, na wielu płaszczyznach życia, na których napotykają problemy.


Oferujemy wsparcie psychoterapeutyczne w formie warsztatów, obozów, spotkań w grupie dotkniętej tym samym problemem, a także indywidualne wsparcie psycholonkologa/psychoterapeuty. Towarzyszymy survivors w rozwiązywaniu problemów życia codziennego po leczeniu, a w szczególności w zakresie monitoringu własnego zdrowia, uświadamiania nauczycieli, pracodawców o skutkach leczenia i szczególnych potrzebach survivors, dostępu do ubezpieczeń i usług finansowych bez dyskryminacji ze względu na przebytą chorobę.