Fundacja PARO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Świecie, kujawsko-pomorskie

Jesteśmy młodym energicznym zespołem chcącym poprawić odrobinę świata najmłodszym, starszym i tym doświadczonym. Każdemu, kto potrzebuje pomocy, udzielamy bezpłatnego wsparcia i poradnictwa w zakresie pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii. 

Tworzymy grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych - miejsce w którym mogą dzielić się swoimi sukcesami, porażkami, zaczerpnąć oddechu i otrzymać poczucie, że nie są sami. 

Dążymy do organizowania imprezy, wspólnych pikników dla rodzin - podczas których będą mogli poznać bliżej cele Fundacji PARO m.in. integracja lokalnych społeczności.

Tworzymy wolontariat, angażujemy się w lokalne działania oraz otwieramy się nowe pomysły.  Tworzymy zajęcia dodatkowe dla dzieci z Domów Dziecka.

Najistotniejsze cele, jakie niesie za sobą powstanie Fundacji PARO, przedstawiamy poniżej:
Wspieramy i promujemy rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne - często niesłusznie mylone.


Chcemy poprawić komfort życia maluchom, szukając im domu, a dorosłym dać nadzieję na spełnienie marzeń w roli rodzica.

Pieniędzy potrzebujemy na wszystko, począwszy od utrzymania lokalu, w którym prowadzimy poradnictwo, poprzez wspieranie finansowo rodzin zastępczych i adopcyjnych po wybudowanie specjalistycznego ośrodka preadopcyjnego z szeregiem specjalistów opiekującymi się najbardziej bezbronnymi.

Chcemy, by świat wiedział, jak ciężką rolę mają rodzice zastępczy. 
Chcemy, by świat wiedział, przez co przechodzą dzieci niemogące pozostać w rodzinach biologicznych.
Chcemy, by świat wiedział, jak ważną rolę przyjmują rodzice adopcyjni.

Dążymy do zrealizowania poważnego celu, jakim jest powołanie i prowadzenie ośrodka preadopcyjnego. Pragniemy dać nadzieję na lepsze jutro, zarówno dzieciom jak i rodzicom.