FUNDACJA PEŁNA CIEPŁA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Misją fundacji jest pomoc dzieciom ze środowisk obciążonych trudnościami socjalnymi, rodzinnymi, w taki sposób, żeby ich start w dorosłość był możliwie najlepszy i najpiękniejszy.

Wierzymy, że poprzez edukację, mobilizowanie do doskonalenia się, pokazywanie świata w możliwie najpiękniejszych barwach możemy tworzyć lepszą przyszłość i tym samym możemy zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Nasza przyszłość leży w rękach szczęśliwych dzieci!