Fundacja Piotrusia Pana

Fundacja Piotrusia Pana

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wroclaw, dolnośląskie

Fundacja Piotrusia Pana powstała z potrzeby serca. Kontakt z dziećmi, które znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji i z ich rodzinami był dla nas zawsze poruszającym i głębokim doświadczeniem. Uświadomił nam również, jak ogromne są potrzeby w zakresie emocjonalnego wsparcia i merytorycznej pomocy, gdy rodzina znajduje się w krytycznej sytuacji. Pomoc potrzebna jest nie tylko dzieciom terminalnie chorym i ich rodzinom, lecz także dzieciom, które po prostu nie radzą sobie w życiu, bo rodzice nie mają dla nich czasu, bo szkoła stawia im wymagania, którym nie są w stanie sprostać, bo czują się samotne i bezradne. Niekiedy naprawdę niewiele trzeba, aby zmienić ich życie. Pomagamy dzieciom i rodzinom dzieci chorych, doświadczających kryzysu i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wpłaty

Ładuję...