Fundacja Pomocy Julia

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdynia , pomorskie

Fundacja Pomocy Julia została powołana w Gdyni w 2019 roku, by nieść pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Działalność fundacji skierowana jest do osób w każdym wieku, które zmagają się z samotnością, chorobą, bezradnością, ubóstwem. Naszym celem jest wszechstronna pomoc i wyrównanie szans w życiu tych osób. W szczególności dzieci oraz osób wyjątkowo dotkniętych przez los. Prowadzimy także odrębne działania zgodne ze statutem. Wspieramy organizacje i przedsięwzięcia, które przyczyniają się do tego, aby świat był bardziej przyjaznym miejscem.