Fundacja Promyk

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Suwałki, podlaskie

KIM JESTEŚMY ?

Jesteśmy fundacją mającą na celu pomoc ludziom, którzy nie mogą pokonać problemów codziennego życia.

Naszymi podopiecznymi są  osoby ubogie, po traumatycznych przeżyciach, dotknięte ciężkimi chorobami, walczące z nowotworami. 

JAK POMAGAMY ?

Docieramy z pomocą żywnościową do osób ubogich,
wspomagamy finansowo osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, organizujemy zbiórki publiczne na pomoc w kontynuacji leczenia, rehabilitacji czy zakupie sprzętu,
popularyzujemy ideę dawstwa krwi i komórek macierzystych.

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów i radzeniu w trudnych sytuacjach życiowych.
Kierujemy do właściwych drzwi, kiedy sami nie możemy udzielić fachowej pomocy odwiedzamy podopiecznych w ich domach, nie jesteśmy obojętni na los zwierząt i uczymy wrażliwości w stosunku do naszych "braci mniejszych".

Pomogli

Ładuję...