Fundacja Q

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Nowa Dęba, podkarpackie

W myśl naszego hasła 3P – czyli partnerstwo, przyjaźń oraz partycypacja. Pragniemy żyć w świecie, gdzie każdy człowiek posiada równe szanse na rozwój, dlatego filarem naszych działań jest podmiotowe równościowe budowanie zdrowych relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności, zarówno osób młodszych, jak i seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ludzi innych narodowości, kobiet, mężczyzn, dzieci. Każdego człowieka traktujemy jako wyjątkową, osobną jednostkę, która wymaga odpowiedniego podejścia oraz odpowiednio dostosowanej pomocy. Obecnie nasze działania są skupione przede wszystkim na pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ale równocześnie staramy się wspierać inne grupy osób, które mogą odczuwać wykluczenie społeczne. 

Fundacja Q dysponuje czterema biurami, w którym prężnie pracownicy Fundacji pomagają w wielu płaszczyznach. Biura znajdują się w Nowej Dębie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Rozmieszczenie naszych punktów w trzech województwach pozwala nam na sprawne i systematycznie docieranie do osób, które potrzebują wsparcia w różnych kwestiach życia codziennego.

Aktualne działania Fundacji Q na rzecz osób uchodźczych:

1. punkt informacyjny dla osób uchodźczych – Infolinia Q - pomoc Ukrainie / Інфолінія Q - допомога Україні. Osoby w kryzysie uchodźczym uzyskują rzetelne informacje na temat możliwości wsparcia i pomocy, również finansowej. Z wszelkimi pytaniami można dzwonić pod numery: +48 886 977 580, +48 886 977 53. Infolinia jest obsługiwana w trzech językach polskim, ukraińskim i angielskim.

2. pomoc psychologiczna – biura dysponują wsparciem psychologicznym, które jest dostępne bezpłatnie dla każdej osoby, ponad to realizujemy wsparcie psychologiczne za pośrednictwem projektu Bezpieczna Przestrzeń, czyli wirtualnego miejsca z dostępem do bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Obecnie inicjatywa jest realizowana we wsparciu World Health Organization (WHO). W ramach działania Bezpiecznej Przestrzeni wolontariusze oraz osoby uchodźcze mogą uzyskać wsparcie psychologiczne online, po wcześniejszym umówieniu wizyty mailowo z wybranym specjalistą, psychologów/psycholożek, psychoterapeutów/psychoterapeutek oraz terapeutów/terapeutek. Spotkania odbywają się online, w uzasadnionych przypadkach można umówić się na wizytę stacjonarną w Nowej Dębie, Rzeszowie, Krakowie lub Katowicach. W trakcie konsultacji obowiązuje tajemnica lekarska.  

Link do platformy: https://terapeuci.softeris.net/wolontariusze/ 

3. warsztaty kreatywne dla dzieci, terapia zajęciowa - inicjatywa polega na wsparciu dla dzieci i młodzieży, możliwości przebywania w gronie rówieśników, zawiązywania przyjaźni oraz rozwijaniu zdolności plastyczno-artystycznych. Terapia artystyczna wpływa również na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży; zajęcia są realizowane w biurach Fundacji Q

4. pomoc w znalezieniu pracy – każda osoba, która potrzebuje pomocy w zakresie znalezienia pracy może zgłosić się w biurach Fundacji Q; nasi pracownicy przede wszystkim pomagają tworzyć dokumenty rekrutacyjne dla osób uchodźczych, m.in. CV oraz listy motywacyjne; wspólnie przeglądają oferty pracy oraz analizują rynek pracy i stanowiska, aby pomóc potrzebującym osobom znaleźć jak najlepsze miejsce zarobku, a także dalszego rozwoju zawodowego;

5. kursy z podstaw obsługi urządzeń cyfrowych dla osób w każdym wieku - inicjatywa jest głównie skierowana do osób starszych (w wieku 60+) oraz do osób w kryzysie uchodźczym. Poprzez takie działania walczymy z wykluczeniem cyfrowym seniorów oraz wspieramy rozwój osób uchodźczych, co pozytywnie wpływa na ich adaptację w społeczeństwie oraz poprawia szanse na rynku pracy;

6. biblioteki w biurach Fundacji Q z książkami dla dorosłych i dzieci, podręcznikami i magazynami – inicjatywa, która ma na celu łatwiejszy dostęp do książek fabularnych, ale również do publikacji naukowych, które ułatwiają zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin;

7. miejsce zbiórek – Fundacja Q czynnie bierze udział w zbiórkach na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych; obecnie angażuje się w zbiórkę metalowych puszek, z których powstaną świecie okopowe dla żołnierzy ukraińskich, kocy, a także zbiórki dla naszych partnerskich fundacji w Ukrainie, m.in. Fundacji Dariyi Sayed  „Благодійний Фонд «Даріі Саєд», Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim.

8. bezpłatna wypożyczalnia laptopów i kącik komputerowy – Ukraina IT needs - jest to jeden z ważniejszych elementów wsparcia, który zapewnia pomoc w edukacji zdalnej dla dzieci i młodzieży oraz dostarcza możliwości edukacji; szukania pracy osobom dorosłym; inicjatywa jest możliwa dzięki wsparciu: Global Business Coalition for Education, Theirworld oraz HP Inc.

9. klub Języka Polskiego “Rozmówka” dla dorosłych, bezpłatne zajęcia języka polskiego (poziom A1-A2) - zajęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze rozmów, od początku wojny w biurze w Nowej Dębie, a obecnie również w Rzeszowie oraz Krakowie organizowane są spotkania językowe, które wspierają naukę języka polskiego, co skutkuje łatwiejszym funkcjonowaniem obywateli Ukrainy w społeczeństwie Polski;

10. treningi skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, trening rezyliencji (odporności psychicznej), trening kompetencji miękkich;

11. arteterapia dla dzieci i dorosłych, w tym muzykoterapia, biblioterapia i ekspresja plastyczna;

12. jadłodzielnia – inicjatywa obecnie funkcjonuje w naszym krakowskim biurze; pozwala na wsparcie w kwestii żywienia