Fundacja Rodziny Czarneckich

Fundacja Rodziny Czarneckich

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Białystok, podlaskie

Misją Fundacji Rodziny Czarneckich jest działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Fundacja powstała 13 sierpnia 2014 r. z potrzeby serca ludzi, którzy od lat pomagali najuboższym mieszkańcom regionu. Decyzja o jej założeniu wynikała z wieloletniego zaangażowania poszczególnych członków rodziny w działalność społeczną i charytatywną. Do najbardziej znanych działań Fundacji należą Wigilia Białostocka i Śniadanie Wielkanocne, organizowane co roku dla najuboższych i samotnych mieszkańców Białegostoku. Fundacja organizuje również półkolonie, warsztaty, pikniki dla dzieci ubogich, niepełnosprawnych oraz pomaga rodzinom oraz instytucjom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomogli

Ładuję...