Fundacja RÓŻYCZKA

Fundacja RÓŻYCZKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Fundacja RÓŻYCZKA powstała w 2011 roku. Naszą działalność rozpoczęliśmy od spontanicznych akcji charytatywnych. Widząc olbrzymie potrzeby i ofiarność wielu ludzi, postanowiliśmy połączyć potrzebujących z tymi, którzy taką pomoc mogą zaspokoić. Tak doszło do sformalizowania naszej działalności i powołania do życia Fundacji Różyczka.

Naszą misją jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich i patologicznych rodzin, a także wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Staramy się o poprawę sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób potrzebujących, w tym dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych, a także rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Naszą pomoc kierujemy do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, których sytuacja finansowa uniemożliwia prawidłowy rozwój, realizowanie pasji i zainteresowań oraz startu w dorosłe życie.

Pomagamy rodzinom niepełnym, pokrzywdzonym przez los, głównie rodzicom samotnie wychowującym swoje dzieci.

Pomocą obejmujemy również osoby dorosłe, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Wpłaty

Ładuję...