Fundacja Sensuo

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Inowrocław, kujawsko-pomorskie

W Fundacji Sensuo przede wszystkim skupiamy się na tym, aby objąć Naszych podopiecznych kompleksową opieką. Taka pomoc w konsekwencji pozwoli im w przyszłości na lepsze funkcjonowanie.

W konsekwencji Naszych działań również odciążamy rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem, co pomaga im w zmierzaniu się z szarą, trudną codziennością. W związku z tym w ramach podejmowanych działań zapewniamy dostęp do specjalistów. Wykonują Oni diagnozę oraz prowadzą terapię z zakresu Integracji Sensorycznej, Neurologopedii czy Logopedii. W ostatnim czasie do zespołu dołączyli również psycholog dziecięcy i fizjoterapeuta.