Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Mosina, wielkopolskie

Prowadzimy zajęcia z hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
 
Organizujemy warsztaty z terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie.
 
Prowadzimy pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Wspieramy i utrzymujemy kontakt zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, fizycznie, jak i z ich rodzinami. Ułatwiamy aktywność społeczną osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych oraz budowę specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych.